Archive for the ‘Foråret 2010’ category

Bedre held denne gang så…

marts 17, 2011

Indtil jeg får slides fra Anders, så håber jeg de her duer…

Kvantitativ metode

Eksamens rækkefølge forår 2010

juni 10, 2010

Målgruppeanalyse eksamen foråret 2010

Kursusgang 10-11: Validitet – metodetriangulering 26.04.10

april 28, 2010

10 – 11 Kursusgang Validitet reliabilitet generaliserbarhed PRM forår 10

4. kursusgang: tematisering, problemformulering og segmentering 22.01.10

februar 22, 2010

4. Kursusgang Tematisering og segmentering forår 2010

2. kursusgang Kommunikationsteori 01.01.2010

februar 2, 2010

2. Kursusgang PRM foråret 2010 01.02 upload 2

Vær opmærksom på at der er flere slides end dem i er blevet præsenteret for, men de kan være en støtte for jeres læsning og brug af teksterne i jeres projekter.

Slides 1. Kursusgang intro 25.01.10 Målgruppeanalyse

januar 26, 2010

1. Kursusgang Intro PRM 25.01.10 forår upload

Kursusplan foråret 2010

januar 25, 2010

Kursusplan for foråret 2010 ITU pr 01.03.10