Archive for the ‘Slides foråret 2010’ category

Kursusgang 10-11: Validitet – metodetriangulering 26.04.10

april 28, 2010

10 – 11 Kursusgang Validitet reliabilitet generaliserbarhed PRM forår 10

4. kursusgang: tematisering, problemformulering og segmentering 22.01.10

februar 22, 2010

4. Kursusgang Tematisering og segmentering forår 2010

2. kursusgang Kommunikationsteori 01.01.2010

februar 2, 2010

2. Kursusgang PRM foråret 2010 01.02 upload 2

Vær opmærksom på at der er flere slides end dem i er blevet præsenteret for, men de kan være en støtte for jeres læsning og brug af teksterne i jeres projekter.

Slides 1. Kursusgang intro 25.01.10 Målgruppeanalyse

januar 26, 2010

1. Kursusgang Intro PRM 25.01.10 forår upload